ردیف عنوان دوره آموزشی
 استاد مدت (ساعت) روزهای برگزاری
 ساعت برگزاری
تاريخ شروع
شهریه (یال)
ثبت نام آنلاین
1  Rhinoceros
محمدکاویانی
40 روزهاي زوج
 13-17 95/10/13
3،500،000
 ثبت نام آنلاین
2
Grasshopper
علي ملكي
48
روزهاي زوج  13-17 95/10/13
4،500،000
3 Post Production    
 فريد طبايي
24

يكشنبه

سه شنبه

 13-17  95/10/14
3،000،000
 4 Post Production (Workshop)  
 بابك ترابي
16
پنج شنبه جمعه
 8:30-16:30 95/10/9و 95/10/10
 2،800،000
5 Sketch Up
 پژمان طیبی
16

پنجشنبه

جمعه

8:30-16:30

95/11/7 و 95/11/8
1،600،000
6 CORONA Renderer
 شيرزاد بهرامي
16

پنجشنبه جمعه

8:30-16:30 
95/10/2 و 95/10/3
2،000،000
 7  Sketch Up Plugins + Vray
پژمان طیبی  24

پنجشنبه جمعه

 8:30-16:30

95/10/9 95/10/10  95/10/16

2،000،000
 8  Designbuilder
شهریار حبیبی
 20 پنجشنبه ها
 8:30-16:30
95/10/16 95/10/23 95/10/30 3،000،000
9
Ecotect
 شهریار حبیبی
20
پنجشنبه ها
 8:30-16:30
95/11/7 95/11/14 95/11/21 3،000،000
 10 EnergyPlus
 وحید بختیاری
 32  يكشنبه سه شنبه
 13-17
 95/10/14
4،000،000 
 تلفن تماس:  84650-021               کارشناس ویژه: 84651621
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir