ردیف عنوان دوره آموزشی
گروه تخصصی استاد  مدت (ساعت) روزهای برگزاری
 ساعت برگزاری
تاريخ برگزاری
شهریه (ریال)
ثبت نام آنلاین
1 کارگاه طراحی خانه
معماری
مهدی بابایی زاده
24
شنبه-دوشنبه
13-16
97/5/6
3.600.000
 ثبت نام آنلاین
2 پست پروداکشن
معماری
محمد محمد خانی
14
یکشنبه-سه شنبه
14-16
97/5/7
2.200.000
3 پرزانته معماری
معماری
محمد علی هنردوست
20
یکشنبه-سه شنبه
17/30-19/30
97/5/7
3.500.000
 4 تایپوگرافی
معماری
علیرضا علی آبادی
12
دوشنبه-چهارشنبه
10-12
97/5/8
2.000.000
5 کارگاه مقدماتی آشنایی با تری دی مکس برای رندر (1روزه)
معماری
محمد نوید عباسیان
4
دوشنبه
9-13
97/5/8
700.000
کارگاه رندر با تری دی مکس 1 وی ری 2 روزه
معماری
محمد نوید عباسیان
12
پنجشنبه
دوشنبه
10-17
8-13
97/5/11
2.000.000
7 کارگاه رندر با تری دی مکس 2 کرونا 2 روزه
معماری
محمد نوید عباسیان
10
چهارشنبه-پنجشنبه
9-14
97/5/24
1.600.000
8 کارگاه رندر اینسکیپ با رویت 1روزه
معماری
محمد نوید عباسیان

3
پنجشنبه
10-13
97/5/18
600.000
9 گرس هاپر
معماری
پوریا بنی آدم
30
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
13-16
97/6/3
5.000.000
10
کارگاه شیت بندی 3 روزه
معماری
 علیرضا علی آبادی
3روزه(14ساعت)
 روز اول و دوم 5 ساعت
روز سوم 4 ساعت
یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه
 10-12/30
13/30-16
10-12
13-15
 97/6/4  2.500.000
11
اسکیس و راندو
 معماری  ریحانه سلامی
40
 یکشنبه-سه شنبه
10-12/30
13/30-16
 97/5/30  6.500.000
 12 پایتون برای معماران
 معماری  پوریا بنی آدم
 10  شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 10-12
97/6/10
 2.000.000
 تلفن تماس:  84650-021               کارشناس ویژه: 84651621
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir