دوره هاي طراحي 

 

دوره هاي نظارت 

 

دوره هاي نگهداري و اجرا 

  طراحي تابلو برق
  -
  آشنايي با برق ساختمان و مراحل اجراي آن


 
  آشنايي با مدارات روشنايي و غيرروشنايي برق ساختمان
 
 
  آشنايي با سيم كشي برق ساختمان
          تعمير و نگهداري در برق ساختمان
          آشنايي با مدارات خاص در برق ساختمان
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir