دوره آموزشي طراحي تابلو برق

عنوان دوره: دوره آموزشي طراحي تابلو برق

 برنامه آموزشی به تفکیک جلسات:

1. تجهیزات تابلو برق

 • وظایف  تابلو برق در صنعت
 • شناخت لوازم داخل تابلو برق (کنتاکتور، بیمتال، تایمر، کنترل بار، کنترل فاز و...)
 • نحوه کارکرد لوازم و نحوه سیم‌بندی در تابلو

2. نقشه‌خوانی مدار قدرت

 • مفهوم و جزئیات نقشه‌های قدرت
 • علائم و نشانه‌های هریک از لوازم تابلو در نقشه
 • راه اندازی موتورها (سه فازتکضرب، ستاره مثلث، چپگرد راستگرد)
 • روش نقشه‌خوانی پروژه

3. نقشه‌خوانی مدار فرمان

 • شناسایی تجهیزات ازروی نقشه فرمان
 • علائم و نشانه‌ها در مدارات
 • بررسی پروژه‌های مختلف
 • نقشه‌خوانی پروژه‌های پیچیده اتوماسیون

4. تعیین رنج لوازم تابلو برق

 • محاسبه جریان نامی و بار مصرفی
 • راه‌اندازی موتور به روش ستاره و مثلث و سربندی موتور
 • محاسبات مربوط به جریان لوازم مختلف (کلیدها، فیوزها، کنتاکتور و...)
 • سایزینگ و انتخاب جریان تجهیزات حفاظتی و تعیین ضریب موتورهای تک ضرب
 • سایزینگ و انتخاب جریان تجهیزات حفاظتی و تعیین ضریب موتورهای ستاره مثلث

5. طراحی و چیدمان تجهیزات داخل تابلو برق

 • برآورد و انتخاب لوازم
 • استخراج لیست تجهیزات از روی نقشه و تهیه لیست لوازم
 • نحوه چیدمان و جاسازی لوازم (تهیه نقشه جانمایی)
 • محاسبه ابعاد تابلو برق و تعداد سلول، تعیین نوع بدنه و دسترسی تابلو

6. شینه‌بندی و سیم‌کشی

 • اصول شینه‌بندی و نحوه اتصال استاندارد شینه‌ها
 • محاسبات فاصله مجاز بین شینه ها و اثرات حرارتی
 • برآورد وزن تابلو و شینه‌های آن
 • اصول سیم‌کشی و استانداردهای لازم
 • استانداردهای فیوزبندی VDE
 • بازدید کارخانه تابلوسازی و آشنایی با تجهیزات تابلو برق

7. طراحی بانک خازن

 • محاسبه مقدار توان خازن، پله‌چینی و تنظیمات رگلاتور
 • طراحی بانک خازن و انتخاب تجهیزات
 • تعیین جریان کلید اصلی، فیوز و کنتاکتور بانک خازن

8. پروژه

 • طراحی کامل یک پروژه تابلو برق
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir