دوره هاي طراحي 

 

دوره هاي نظارت 

 

دوره هاي نگهداري و اجرا 

  -
  نظارت بر تحویل تأسیسات مکانیکی ساختمان
  آشنایی عمومی با استانداردهای نصب و اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان


  نظارت بر بهره‌برداری از تأسیسات مکانیکی ساختمان
  کانال‌سازی در تأسیسات مکانیکی
 
 
  سرپرستی کارگاه و اجرای تأسیسات مکانیکی
          اصول نگهداری پمپ‌ها و فن‌ها
         
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir