شبیه‌سازی انرژی با Ecotect

عنوان دوره: دوره آموزشي Ecotect

شرح دوره:

نرم‌افزار ECOTECT یکی دیگر از محصولات شرکت Autodesk است که می‌تواند بارهای گرمایش و سرمایش را  برای هر مدل با هر نوع هندسه و منطقه اقلیمی محاسبه کند. در اصل نرم‌افزار ECOTECT برنامه‌ای به منظور آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان‌ها پیش از ساخت می‌باشد. بنابراین با استفاده از این نرم‌افزار مهندسان معمار و ساختمان می‌توانند بناهایی با کارایی انرژی بالاتر و راحت‌تر را طراحی کنند. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان مصرف انرژی ساختمان، قابلیت هایی به منظور سنجش کارایی حرارتی ساختمان، امکان سنجش میزان مصرف برق در داخل و خارج ساختمان، امکانات سنجش تابش خورشید، امکانات سنجش نور و حرارت دریافتی از خورشید در ساعات مختلف روز، قابلیت سنجش سایه ها و بازتاب های نور در داخل و خارج ساختمان، امکان نمایش ضربه های وارده به ساختمان، امکان سنجش هزینه های آب مورد نیاز ساختمان،  محاسبه میزان خروجی گاز کربنیک تولیدی ساختمان، آنالیز آکوستیکی ساختمان و محاسبه انرژی باد بر روی ساختمان را محاسبه کرد.. اکوتکت ابزاري براي تحلیل بارهاي حرارتی، برودتی و روشنایی ساختمان است. ساختمان مدل‌سازي شده در نرم‌افزار رویت در اکوتکت وارد شده و تنظیمات در دو دسته کلی یکی شامل تنظیمات عمومی الگوي اشغال فضاها، بارهاي داخلی(تجهیزات و افراد)، سطح روشنایی و میزان نفوذ هوا و دیگري مشتمل بر ویژگی هاي سیستم‌هاي تاسیساتی براي هر زون حرارتی تعریف شده است.(شکل 1)

شکل ۱ - نمونه ای از آنالیز انجام شده در اکوتکت ECOTECT

از جمله محدودیتهاي نرمافزار، اطلاعات ناکافی براي شبیهسازي سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه است. در این نرم‌افزار، 4 حالت به صورت پیش فرض براي سیستم سرمایش و گرمایش تعریف شده و فقط امکان تغییر میزان بازدهی سیستم‌ها توسط کاربر فراهم است. با این وجود، کارایی اصلی این نرم‌افزار براي محاسبه بار سرمایش و گرمایش بوده و محاسبه میزان مصرف انرژي سیستم‌هاي سرمایش، گرمایش و تهویه احتیاج به اطلاعات دقیق از اجزاي این سیستم‌ها به طور مستقیم ASHRAE و BESTEST دارد. با توجه به این محدودیت، آزمون‌هاي مختلف اعتبار‌سنجی از جمله براي اعتبار‌سنجی این نرم‌افزار قابل استفاده نیستند. البته لازم به ذکر است محاسبات مربوط به تابش و بارهاي حرارتی  این نرم‌افزار مطابق با (CIBSE TM33 2006) اعتبارسنجی شده است.

 اهداف آموزشی: 

 هدف اصلی این دوره ارتقاء دانش و توانایی‌های کاربران در شبیه‌سازی انرژی ونور، افزایش توان ذهنی کاربر در تجزیه و تحلیل فاکتورهای طبیعی و اثرات آنها بر روی ساختمانها و شهرها می باشد. همچنین با آموزش این دوره امکان حضور و فعالیت کاربران در طراحی معماری پایدار در حوزه صنعت  ساختمان کشور و در سطح جهانی فراهم خواهد شد.

 خروجی آموزشی:

 الف: دانش

 • آشنایی کامل با محیط و قابلیت‌های نرم‌افزار ECOTECT
 • آشنایی کامل با نحوه ترسیم و زون‌بندی حرارتی
 • آشنایی کامل با نحوه تجزیه و تحلیل نور و سایت پلان
 • نحوه تجزیه و تحلیل آسایش حرارتی
 • آشنایی با تجزیه و تحلیل صوت و آکوستیک

ب: مهارتها و توانایی‌ها:

 • تسلط بر نرم‌افزار ECOTECT در جهت تجزیه و تحلیل فیزیک ساختمان
 • شبیه‌سازی سیستم‌های سرمایش و گرمایش در ساختمان
 • تسلط بر تجزیه و تحلیل نور و طراحی سایه‌بان
 • محاسبه مدل‌های تهویه طبیعی  
 • مهارت در تجزیه و تحلیل فیزیک ساختمان
 • شروع به کار حرفه‌ای در داخل و خارج از کشور

 منابع مورد استفاده: 

 • آموزش‌های شرکت ECOTECT
 • کتابها و مجلات خارجی نظیر Elsevier
 • آموزش‌های آزاد در اینترنت

 برنامه آموزشی به تفکیک جلسات:

جلسه اول

 • نحوه استفاده و آشنایی با Ecotect و نرم‌افزار مربوطه
 • نحوه ترسیم و زون‌بندی حرارتی
 • نحوه محاسبه گرمایش و سرمایش و فاکتورهای حرارتی

جلسه دوم

 • نحوه تجزیه و تحلیل نور و سایت پلان
 • نحوه تجزیه و تحلیل آسایش حرارتی
 • تاثیر مواد و مصالح بر راندمان ساختمان

جلسه سوم

 • شبیه‌سازی نورپردازی پیشرفته در طراحی معماری - Radiance
 • شبیه‌سازی نورپردازی پیشرفته در طراحی معماری -Daysim
 • شبیه‌سازی سیستم‌های سایه‌بان های داخلی و خارجی

جلسه چهارم

 • آشنایی با مفاهیم شدت خورشید، سایه و نفوذ نور
 • آشنایی با تجزیه و تحلیل باد
 • آشنایی با تجزیه و تحلیل صوت و آکوستیک 

جلسه پنجم

 • حل یک تمرین و رفع اشکال

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir