آشنائی با مبانی نظارت و گزارش نویسی تاسیسات مکانیکی

  • آشنائی با تاسیسات بهداشتی

       - انتخاب مصالح و استانداردهاي ایرانی واروپائی وآمریکائی

       - لوله هاي مسی و فولادي

       - لوله هاي فاضلاب چدنی (سرکاسه دار، بدون سرکاسه)

       - آزمایش لوله کشی

       - لوله کشی آب باران

       - سیاهه (چک لیست) وارسی لوله کشی (سرد و گرم و فاضلاب وآب باران)


  • آشنائی با تاسیسات لوله کشی توزیع انرژي سرمایی وگرمایی

       - طبقه بندي سیستم ها (تاسیسات گرمایی، سرمایی، توزیع انرژي)

       - استانداردهاي ایرانی و اروپائی و آمریکائی در لوله هاي فولادي

       - کاربرد لوله هاي فولادي در تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

       - کاربرد لوله هاي مسی در تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

       - شیرها در لوله کشی توزیع انرژي

       - آزمایش لوله کشی توزیع انرژي

       - سیاهه (چک لیست) وارسی لوله کشی توزیع انرژي

 

مدت دوره : 8 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir