آشنایی با سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان

  • تعريف سيستم تهويه مطبوع HVAC
  • سيستم هاي متداول جهت ايجاد شرايط تهويه مطبوع در يك محيط

       - سيستم مركزي

       - سیستم مستقل

  • تقسيم بندي از نظر نوع سيال 

       - تمام هوا

       - تمام آب

       - آب و هوا

  • مسائل اجرايي و محدوديت هاي سيستم هاي مختلف با توجه به كاربري فضاها

 

مدت دوره : 6 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir