اصول کاربردی چیلرهای جذبی

  • اصول کارکرد چیلرهای جذبی
  • نحوه انتخاب چیلرهای جذبی
  • چگونگی تعامل چیلرها با سایر اجزا
  • نحوه استفاده و بهره برداری مناسب از چلیرهای جذبی
  • تعمیرات و تعمیرات پیشگیرانه

      

مدت دوره : 12 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir