مروری بر دلایل و فنون انتخاب تجهیزات و سیستم های تهویه مطبوع

 • آشنایی با الزامات مقررات ملی و استانداردها درباره طراحی، اندازه یابی و انتخاب تجهیزات تهویه مطبوع و کانالها
 • آشنایی با فرایند طراحی و انتخاب
 • عوامل تاثیر گذار در انتخاب و طراحی نوع سیستم ها و تجهیزات
 • استانداردهای مختلف مورد استفاده در تعیین مناسب اندازه ها و طراحی کانالها و تجهیزات تهویه مطبوع
 • تعیین نقش سیستم های تاسیساتی در کنترل رطوبت و اثر رطوبت بر دوام ساختمان و بهداشت و آسایش افراد
 • تعیین گرمای نهان و محسوس
 • آمرور محاسبات تکمیل شده و بررسی ایرادات در آن
 • مقایسه سیستمهای کانال و تاسیساتی نصب شده با خروجی های محاسبات برای راستی آزمایی در مورد طرح و اندازه یابی مناسب و درست
 • تعیین اثرات اندازه یابی غلط سیستم های تاسیساتی
 • تحلیل هزینه اولیه و هزینه دوره عمر سیستم
 • تحلیل پایداری سیستم

      

مدت دوره : 8 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir