نحوه تهیه دفترچه محاسبات برق

  • محاسبات پخش بار
  • محاسبات افت ولتاژ
  • روش منطقی محاسبه و استخراج ضریب همزمانی
  • تهیه قالب دفترچه
  • ایجاد شیت های مرتبط به هم برای محاسبات
  • تهیه دفترچه محاسبات تابلوهای برق
  • محاسبات موارد خاص مانند صاعقه گیر، اتصال زمین، سیستم صوتی

      

مدت دوره : 8 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir