محتواي الكترونيكي 

مهم‌ترين بخش از آموزش الكترونيكي، ارائه محتواي باكبفيت الكترونيك مي‌باشد. محتواي الكترونيك ابزاري موثر در آموزش است كه با تركيبي از متن، تصوير، صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانشجويان و اساتيد در هرجاي دنيا به وجود مي‌آورد تا بتوانند زمينه آموزش نوآورانه و خلاق را براي دانشجويان فراهم آورد.

در حال حاضر مراكز آموزشي مجبور به تغيير روش‌هاي سنتي آموزش به شيوه‌اي نوآورانه در تمامي زمينه‌ها به خصوص توليد محتواي الكترونيك خواهند بود.

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews