درباره ما

نیروی انسانی ارزشمندترین ثروت هر جامعه است که می تواند زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم سازد . در دنیای کنونی، آموزش مستمر و موثر از اصولی ترین روشهای توانمندسازی افراد در زمینه ها و ابعاد گوناگون می باشد. بعد از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی میزان حوادث کار در محیط های صنعتی افزایش چشمگیری داشت بطوری که نیاز به علم ایمنی در صنایع برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آنها روز به روز بیشتر نمایان می گردید. با توجه به ارتباط مستقیم بین ایمنی کارکنان و میزان تولید، مدیران به اهمیت ایمنی در صنایع پی برده و در ارتقاء آن کوشا بودند. پیشگیری از حوادث مستلزم داشتن دانش و شناخت کافی نسبت به مشکلات موجود در صنایع است و فقط کسانی می توانند تاثیرگذار باشند که به این دانش و فن آگاه هستند. به همين منظور گروه تخصصی ایمني، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با برخورداری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و بهره مندی  از دو دهه تجربه فعالیت آموزشی، در راستای ارتقاء دانش، آگاهی ها و مهارت افراد و همچنین در ایجاد تحول سازمانی و تشکیل جامعه دانش بنیان، جهت ارتقای دانش علمی-تخصصی دانشجویان و کارکنان سازمانها و عملیاتی نمودن آموخته های دانشگاهی، مهارتها، تکنیکها و دانش روز با رویکردهای نوین آموزشی،همچنین افزایش ضریب ایمنی و بهداشت و کاهش حوادث شغلی در سازمانهای دولتی و خصوصی در زمينه استانداردسازی و مدیریت منابع انسانی موجود، اقدام به برگزاری دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) نموده است .

لازم به ذکر است در پایان دوره آموزشی به فراگیران اعم از سازمانی یا آزاد گواهینامه پایان دوره  اعطاء‌ می گردد.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir