لیست دوره های استانداردهاي بين المللي  

ردیف  

 دوره های ایمنی 

مدت ساعت (دوره)  

 1 تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001 )
24
2
مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001 )
 24
3
 مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001)
 24
4
تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001)
 24
5
 سیستم الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و  کالیبراسیون (ISO 17025)
 24

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir