ردیف عنوان دوره آموزشی
مدت دوره (ساعت)
 روز
ساعت تاریخ برگزاري
شهريه (ریال)
ثبت نام
1
ایمنی پیمانکاران کد10 
 20  يكشنبه-دوشنبه
سه شنبه
14:30-20
97/12/12
الی
97/12/14 
ثبت نام آنلاین
2.000.000
 آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری
شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir