ردیف عنوان دوره آموزشی
مدت دوره (ساعت)
 روز
ساعت   تاریخ شروع
تاریخ پایان  شهريه (ریال)
ثبت نام
1 دوره عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی) کد 6
40 چهارشنبه
 14-20 97/12/02
97/12/10 4.000.000 ثبت نام آنلاین
پنج شنبه و جمعه
8-16
2 شناسایی حطرات و ارزیابی ریسک
کد5
 16 پنج شنبه
8-16 97/11/04
97/11/05
1.600.000
جمعه
8-16
3 ایمنی کارفرمایان و
پیمانکاران 
کد 10
20 یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
14-20
97/12/12 97/12/14 200.000
 4 ایمنی کارگری 8 جمعه 8-16 97/12/03 97/12/03 600.000

                     نحوه ثبت نام :  

            مراجعه به سایت : www.jthse.ir  و ثبت نام به صورت اینترنتی از بخش سامانه ثبت نام آنلاین

            تلفن تماس : 84650-021      کارشناس دوره : 84651631

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir