لیست دوره های ایمنی در ساختمان (فني مهندسي) 

ردیف  

 دوره های ایمنی 

مدت ساعت (دوره)  

1
 حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
16
2
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
16
3
 اصول بازرسی HSE 16
4
اصول گزارش نویسی در HSE
16
5
مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
16
6
ایمنی در انبارداری
16
7
ایمنی در کار با انواع چرثقیلها
 8
8
ایمنی حمل و نقل با لیفتراک
 8
 9
ایمنی در بالابرها و آسانسور
 16
 10
اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی
 16
 11
ایمنی جوشکاری و برشکاری
16
 12
ایمنی داربست
16
 13
کار در ارتفاع
16
 14
ایمنی در گودبرداری و حفاری
16
 15
ایمنی در برق
 16
 16
ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی
 16
 17
ایمنی کار در فضای بسته و محدود
 16
18
ایمنی کار با انواع ماشین آلات صنعتی
 24
 19
ایمنی در کارگاه های صنعتی
16
20
ایمنی در کارگاههای سد سازی
 18
 21 نظم و انظباط کارگاهی (5S) 
 24
 22 اصول HSE در بارگیری و حمل نقل زمینی
 16
23
 مبانی حریق
16
 24 مواد شیمیایی زیان آور در محیط کار
16
 25 برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS
16
 26 بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن
8
 27 کمکهای اولیه مقدماتی 16
 28 ارگونومی عمومی
16
 29   اصول و برنامه ریزی مدیریت بحران
16
 30 انواع خطرات و مدیریت ریسک در کارگاهها
16
 31  تهیه و تدوین HSE PLAN و مدیریت آن
16
 32 روشهای آموزش و فرهنگسازیHSE   در کارگاهها
16
 33 HSE پیمانکاران
24
 34 الزامات و تمهیدات زیست محیطی و مدیریت پسماند
24
 35 انواع بیمه (تامین اجتماعی، مسئولیت، اموال، اشخاص)
8
36
 مبانی محیط زیست
 8
37
 تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001 )
 24
38
مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي )ISO- 14001 (
 24
39
 مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001)
 24
40
 تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي ))OHSAS- 18001((  24
41
 تجزیه و تحلیل خطر (HOZOP)  24
42
 انواع خطرات و مدیریت ریسک در کارگاهها 16
 43  ایمنی در طراحی و مهندسی  16
44
ارزیابی و تکنیکهای ریسک   16
45
 عوامل فیزیکی محیط کار  24
46  سیستمهای ایمنی  (انواع حفاظها)  16
47  ارزیابی محیط کار توسط نرم افزار ارگونومی  16
48
 ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار  16
49  پروانه های کار گرم و سرد  8

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir