لیست دوره های ایمنی در سازمان ها و ادارات

ردیف  

 دوره های ایمنی 

مدت ساعت (دوره)  

1
 مقررات و اصول HSE
12
2
اصول بازرسی HSE
16
3
 اصول گزارش نويسي در HSE 16
4
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
16
5
الزامات HSE پیمانکاران
 24
6
سناریو نویسی و تجزیه و تحلیل شرایط اضطراری
16
7
مبانی پدافند غیرعامل   16
8
مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 16
 9
اصول و برنامه ریزی مدیریت بحران
 16
 10
حوادث ناشی از کار
 16
 11
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
24
 12
آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور
16
 13
ارگونومی عمومی
16
 14
بهداشت حرفه ای
8
 15
بیماریها و عوارض شغلی در صنایع
 24
 16
بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن
 8
 17
کمکهای اولیه مقدماتی
 16
18
کمک های اولیه پیشرفته و امداد و نجات
 40
 19
مدیریت عملیات امداد و نجات
16
20
امداد و نجات در زلزله
 16
 21  امداد در سوانح و حوادث طبیعی  16
 22  آمادگی و مقابله در سوانح  16
23
 ایمنی در برق 16
 24  مبانی حریق 16
 25  مباني محيط زيست 8
 26 تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001) 
24
 27  مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي  )ISO- 14001 ( 24
 28  مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001)
24
 29  تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي((
OHSAS- 18001))

24
 30 تجزیه و تحلیل خطر (HOZOP)  24
 31  ارزیابی محیط کار توسط نرم افزار ارگونومی 16
 32  انواع بیمه ( تامین اجتماعی، مسئولیت و .....) 8
 33 نظم و انظباط کارگاهی (5S)  24
 34  کلیات بهداشت حرفه ای 8
 35  عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 24

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir