شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: ارگونومي عمومي 

عنوان گروه تخصصي: HSE-بهداشت
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت اصول صحيح ارگونومي و بكارگيري آن در محيط هاي كاري/ عملياتي و ستادي

سرفصل

1- آشنايي با مقررات ايمني مفاهيم و كليات

2- استرس شغلي و راههاي مقابله با آن ها

3- جابه جايي دستي مواد

4- ابزارهاي دستي

5- ارگونومي كار دفتري و اداري

6- نوبت كاري

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir