شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: ایمنی برق

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت خطرات کار با تجهیزات برقی

سرفصل

1- کلیات و مفاهیم جریانهای DC و AC

2- فرايند كمك رساني وسایل برقی شامل کلیدها و تابلوها

3- خطوط انتقال نیرو

4- برق گرفتگی و انواع شوک

5- ایمنی در برابر برق گرفتگی

6- وسایل حفاظتی در ضد برق گرفتگی

7- کمک های اولیه برای شخص برق گرفته

8- طبقه بندی مناطق خطرناک مربوط به برق

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir