شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: ایمنی جوشکاری و برشکاری

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت ایمنی در عملیات جوشکاری

سرفصل

1- انواع جوشکاری

2- نکات مهم در جوشکاری برق

3- نکات ایمنی در جوشکاری گاز

4- وسایل حفاظت فردی

5- خطرات جوشکاری و برشکاری

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir