شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: ایمنی داربست

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت موارد ایمنی داربست در زمان نصب و حین کار

سرفصل

1- تعاریف انواع داربست

2- ایمنی اجزاء داربست

3- شرایط مخاطره آمیز

4- سیستم SCAFFTAG

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir