شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: بررسی و تجزیه  تحلیل حوادث

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت فراگیران از تکنیک های تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث

سرفصل

1- تعاريف و اصطلاحات

2- روشهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل حوادث

3- روشهای جمع آوری داده و اطلاعات حادثه

4- مدل های تجزیه و تحلیل حوادث

5- علل حادثه

6- تجزیه و تحلیل فنی حادثه

7- تجزیه و تحلیل بر اساس مدل درختی GAUSE TREE ANALYSIS

8- پیامدهای حادثه

9- پیشنهادات و اقدامات اصلاحی برای پیشگیری از حوادث مجدد و مشابه

10- چگونگی تهیه گزارش از حوادث مهم و اصلی

11- مطالعات موردی

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir