شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: مدیریت بحران

عنوان گروه تخصصي: HSE-عمومي
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر

سرفصل

1- تعریف شرایط اضطراری و تفاوت آن با فاجعه و بحران

2- جایگاه برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری و مراحل گام به گام اجرای آن

3- جایگاه مدیریت شرایط اضطراری در پیشگیری از گسترش حوادث

4- گامهای اساسی مدیریت شرایط اضطراری

5- ارزیابی هزینه

6- ارتباطات، مانورها و آموزشهای دوره ای و دستورالعملهای مورد نیاز

7- آمادگی روانی تیم های واکنش در شرایط اضطرار

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir