شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: کار در ارتفاع

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: آشنایی با خطرات کار در ارتفاع و پیشگیری از سقوط

سرفصل

1- تعاریف

2- حفاظها و سیستم های حفاظتی

3- کار در ارتفاع 

4- بازرسی تجهیزات

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir