نرم افزارهای آماری

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it2260 نرم افزار آنالیز آماری با  SPSS
30
شنبه - دوشنبه
17-20

5.500.000

98/03/25

ثبت نام آنلاین 
198it2268
تحلیل آماری با R
 30 یکشنبه - چهارشنبه
17-20

6.500.000

98/03/26

198it2269
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel
30
جمعه
8-14

5.200.000

98/03/31

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 


نرم افزارهای اقتصادی  

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 وضعیت  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

نرم افزارCAMFAR
30متعاقبا اعلام میگردد
ثبت نام آنلاین 

نرم افزارEVIEWS  30


متعاقبا اعلام میگردد
لطفاً در قسمت وضعیت به تاریخ دقیق شروع کلاسها توجه نمایید

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir