نرم افزارهای آماری و اقتصادی

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it4260 نرم افزار آنالیز آماری با  SPSS
30
شنبه - دوشنبه
17-20

5.500.000

98/06/04

ثبت نام آنلاین 
198it4268
تحلیل آماری با R
 30 یکشنبه-چهارشنبه
17-20

6.500.000

98/06/06

198it4269
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel
30
جمعه
14-18

5.200.000

98/06/08

198it4270
نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III
 30  شنبه-دوشنبه 17-20
6.000.000
98/06/04
 
  نرم افزارEVIEWS  30 متعاقبا اعلام می شود
 -  -    

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir