نرم افزارهای اداری،مالی و کارکنان دولت

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 195it3108  نرم افزار تایپ WORD کدA

30

یکشنبه - سه شنبه
14-17

1.350.000

95/04/22

ثبت نام آنلاین 
 195it3109  نرم افزار تایپ WORD کدB

پنج شنبه

14-20

95/04/24


195it3111 نرم افزارهای اداری (WORD&EXCEL) کدA

50

روزهای زوج
14-17 2.250.000

95/04/21


 195it3112

 نرم افزارهای اداری (WORD&EXCEL) کدB

50 یکشنبه - سه شنبه
9-13 2.250.000

95/04/22

 
 195it3115  نرم افزار EXCEL  کدA

 30

شنبه - دوشنبه
11-14

1.350.000

95/04/21


 195it3116  نرم افزار EXCEL  کدB
یکشنبه-سه شنبه
17-20

95/04/22


 195it3120  نرم افزار EXCEL (پیشرفته)
30 یکشنبه-سه شنبه
17-20 1.650.000 95/04/22  
 195it3128  بانک اطلاعاتی ACCESS کد A 
30  یکشنبه-سه شنبه
17-20
1.500.000

95/04/22


 195it3129  بانک اطلاعاتی ACCESS کد B
30
جمعه
8-14
1.500.000 95/04/25  
 195it3124 ارائه مطلب با POWER POINT کد

20

چهارشنبه
17-20

850.000

95/04/23


 195it3125  ارائه مطلب با POWER POINT کد B
 20 شنبه-دوشنبه
11-13 850.000 95/04/21  
لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews