سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 تاریخ شروع
 استاد ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 198it4271  نرم افزار ARC GIS مقدماتی

45

پنج شنبه

14-20

5.300.000
98/06/07
 دکتر امین صالح پور جم
ثبت نام آنلاین 
 198it4272 نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)
45
یکشنبه-چهارشنبه 
16:30-20 6.200.000
98/06/10
دکتر امین صالح پور جم
 198it4273 پنج شنبه
8-14
98/06/21
 مهندس پیمان بکتاش

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir