سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 تاریخ شروع
 استاد ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 198it5271  نرم افزار ARC GIS مقدماتی

45

پنج شنبه

8-14

5.300.000
98/08/02
دکتر امین صالح پور
ثبت نام آنلاین 
 198it5272 نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)
45
پنج شنبه 
8-14 6.200.000
98/07/18
مهندس پیمان بکتاش
 198it5273 پنج شنبه
14-20
98/08/09
 دکتر امین صالح پور جم

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir