دوره های شبکه مایکروسافت (Microsoft) - سخت افزار

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
پیش نیاز
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it5161 مونتاژ و عیب یابی کامپیوترهای شخصی (+A)
50 شنبه - دوشنبه
17-20

5.200.000

98/07/29 آشنايي با ويندوز

ثبت نام آنلاین 
198it5162 مبانی شبکه های کامپیوتری +NETWORK
 30 یکشنبه - سه شنبه  17-20

4،000،000

98/07/28 آشنايي با ويندوز

 198it5163

MCSE Pack 2016

 200 روزهای فرد
17-20

36.000.000

98/07/28  + Network

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 

دوره های شبکه (CISCOسیسکو)

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
پيش نياز
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it5300 CCNA R&S
 60 دوشنبه-چهارشنبه
17-20

12.000.000

98/07/29 +Network

ثبت نام آنلاین 
 198it5301

CCNA security

 40 دوشنبه-چهارشنبه
17-20

11.000.000

98/07/29 CCNA

 198it5302 CCNP Route
 50  چهارشنبه
جمعه
17-20
14-18
12.500.000
98/08/01  CCNA  
 198it5303 CCNP Switch
 50 چهارشنبه-جمعه
17-20
14-18
 12.500.000  98/08/01 CCNA
 
 198it5304  CCNP Tshoot
40
متعاقبا اعلام ميشود
-
    Route & Switch
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 

دوره های LINUX 

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it5305  Linux LPIC.1  50 متعاقبا اعلام می شود

11،500،000متعاقبا اعلام می شودثبت نام آنلاین 
 198it5306   Linux LPIC.2  60

12.500.000


لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir