دوره های طراحی صفحات وب

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 شروع دوره نام استاد
پيش نياز
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 198it2151 Web Design level-1
(HTML5,CSS3,Responsive Design with Bootstrap)

65 شنبه- دوشنبه  17-20

6.500.000

98/03/25
مهندس محرمی
ظرفیت کلاس تکمیل شد
 آشنايي با كامپيوتر
ثبت نام آنلاین 
198it2152

Web Design level-2

(Java Script, Jquery,Sass)

50
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
17-20
8.300.000
98/03/25
مهندس بیراقدار
Web Design Level1
 198it2153

Web Design Pack

(HTML5-CSS3-Responsive Design with Bootstrap, Sass, Java script, jQuery
 115 شنبه-دوشنبه
17-20  14.150.000 98/03/25 مهندس محرمی
ظرفیت کلاس تکمیل شد
آشنايي با كامپيوتر
 198it2154 (Web Development  (PHP – MY SQL 45 پنج شنبه
 14-20  7.500.000  98/03/30  
Web Design level1
 198it2160 طراحی کاربردی وب سایت با WordPress
24 شنبه-چهارشنبه
17-20 4.500.000 98/03/25
Web Design level1 يا آشنايي با html,Css

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir