نرم افزار MATLAB

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
197it8267 نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ­ها)  کد A
40  پنج شنبه  14-20 4.350.000   97/12/09 استاد محمدي
ثبت نام آنلاین  
197it8272 نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ­ها)  کد B
40  جمعه 
8-14 4.350.000   97/12/10

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir