دوره های مکانیک (جامدات، سیالات)

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
197it2281 مدل سازی و تحلیل با Solid Works (مقدماتی) 
30
یکشنبه- سه شنبه
17-20 3.300.000 97/03/20
مهندس چپردار
ثبت آنلاین
 197it2283  تحليل و آناليز  با نرم افزار ABAQUS  30 شنبه- دوشنبه 17-20

4.350.000

97/03/19

197it2285

تحليل و آناليز  با نرم افزار ANSYS (مقدماتی)

30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

3.630.000

97/03/20

 197it2287

نرم افزار Catia-Level1 مدلسازی جامد

45
پنجشنبه
14-20
4.900.000 97/03/24

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews