دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 پيش نياز
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it4101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
شنبه - دوشنبه 
8-12

2.000.000 


 
98/06/04

 ندارد ثبت نام آنلاین 
198it4102
 یکشنبه-سه شنبه
14-17
 98/06/05
 198it4103 شنبه- دوشنبه 17-20 98/06/04

 198it4104 دوشنبه-چهارشنبه
13-16
 98/06/04
 198it4105 جمعه
8-14
 98/06/08  
 198it4106 جمعه 14-18  98/06/08  
198it4111

نرم افزار اداری (WORD & EXCEL)


 50

شنبه - دوشنبه -چهارشنبه
 17-20

3.500.000

98/06/04

آشنايي با windows
198it4112  يكشنبه- سه شنبه  9-14
 98/06/05
198it4113
جمعه 8-14  98/6/08
198it4116
نرم افزار EXCEL کد A
30
شنبه-چهارشنبه
 17-20 2.300.000
98/06/06
   
198it4117
نرم افزار EXCEL کد B
پنج شنبه
8-14
98/06/07

 آشنايي با Windows
198it4118
نرم افزار EXCEL (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/06/05

EXCEL مقدماتي
198it4121
 کاربرد EXCEL در حسابداری
20
شنبه-دوشنبه
17-20  4.100.000 98/06/04

-
198it4122
ارائه مطلب با POWER POINT 
 20 چهارشنبه
16-20

1.350.000

98/06/06
آشنايي با Windows
198it4123
بانک اطلاعاتی ACCESS
 30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.500.000

98/06/05

آشنايي با Windows
198it4197
 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد A
100   

 شنبه-دوشنبه

8-13

7.1000.000

98/06/04

آشنايي با Windows
 198it4198 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد B
یکشبنه-سه شنبه
13-17
 98/06/05
 198it4199 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد C
پنج شنبه و
جمعه
14-20
8-14
 98/06/07
198it4196
 ابزارهای کاربردی ویندوز(UTILITY) 30  یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/06/05

آشنايي با Windows

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir