دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
197it2101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 شنبه - دوشنبه
17-20

1.600.000

97/03/19

ثبت نام آنلاین 
197it2102
پنج شنبه
8-14 97/03/24

 197it2111
نرم افزار اداری (Word & Excel)


 50

شنبه - دوشنبه -چهارشنبه
 17-20

2.850.000

97/03/19

 197it2112 یکشنبه - سه شنبه
 9-14  97/03/20  
 197it2115  نرم افزار Excel
 30 یکشنبه -سه شنبه
17-20
 1.700.000  97/03/20  
 197it2116  جمعه 8-14
97/03/25 
 
197it2120
نرم افزار Excel (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.000.000

97/03/20

 197it2122  کاربرد Excel در حسابداری
20
پنجشنبه
 8-12  3.300.000 97/03/24

197it2124
ارائه مطلب با Power Point 
 20 چهارشنبه
16-20

1.050.000

97/03/23
197it2128
بانک اطلاعاتی Access
 30
یکشنبه- سه شنبه
17-20

1.900.000

97/03/20
 197it2099  (Word, Excel, Access, Power Point) ICDL2
100   

 پنج شنبه 

  جمعه
8-14

5.700.000

97/03/24

 197it2096  ابزارهای کاربردی ویندوز(utility) 30  جمعه 8-14

1.800.000

97/03/25

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews