دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 پيش نياز
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it5101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
شنبه - دوشنبه 
8-11

2.000.000

98/07/29

 ندارد ثبت نام آنلاین 
198it5102
 یکشنبه-سه شنبه
14-17
 98/07/28
 198it5103 شنبه- دوشنبه 17-20 98/07/29

 198it5104 جمعه
8-14
 98/08/03  
198it5111

نرم افزار اداری (WORD & EXCEL)


 50

شنبه - دوشنبه -چهارشنبه
 17-20

3.500.000

98/07/29

آشنايي با windows
198it5112  يكشنبه- سه شنبه  9-14
 98/07/28
198it5113
جمعه 8-14  98/08/03
198it5116
نرم افزار EXCEL کد A
30
شنبه-دوشنبه
 17-20 2.300.000
98/07/29
   آشنايي با Windows
198it5117
نرم افزار EXCEL کد B
پنج شنبه
8-14
98/08/02

198it5118
نرم افزار EXCEL (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/07/28

EXCEL مقدماتي
198it5121
 کاربرد EXCEL در حسابداری
20
شنبه-دوشنبه
17-20  4.100.000 98/07/29

-
198it5122
ارائه مطلب با POWER POINT 
 20 چهارشنبه
16-20

1.350.000

98/08/01
آشنايي با Windows
198it5123
بانک اطلاعاتی ACCESS
 30
شنبه - دوشنبه
17-20

2.500.000

98/07/29

آشنايي با Windows
 198it5198 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد A
100   
یکشبنه-سه شنبه

7.100.000

14-18
98/07/28
آشنایی با Windows
 198it5199 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد B
پنج شنبه و
جمعه
14-20
8-14
 98/08/02
198it5196
 ابزارهای کاربردی ویندوز(UTILITY) 30  یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/07/28

آشنايي با Windows

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir