دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 پيش نياز
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it2101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 شنبه - دوشنبه 
8-11

2.000.000 

98/03/25
مهندس حاجی ابراهیمی
  ثبت نام آنلاین 
 198it2103  یکشنبه- سه شنبه 17-20 98/03/26
 مهندس شرفی
 198it2104 جمعه
8-14
 98/03/31  
198it2111

نرم افزار اداری (WORD & EXCEL)


 50

شنبه - دوشنبه -چهارشنبه
 17-20

3.500.000

98/03/25
مهندس شفیعی
آشنايي با windows
198it2112  يكشنبه- سه شنبه  9-14
 98/03/26 مهندس رضوانی
198it2113
جمعه 8-14  98/03/31 مهندس شفاعی
198it2116
نرم افزار EXCEL کد A
30
پنج شنبه
8-14
2.300.000
98/03/30
 
 آشنايي با Windows
 198it2117  نرم افزار EXCEL کد B
شنبه -دوشنبه
17-20
98/03/25
مهندس رضوانی
198it2118
نرم افزار EXCEL (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/03/26
مهندس جعفری
EXCEL مقدماتي
198it2122
 کاربرد EXCEL در حسابداری
20
شنبه-دوشنبه
17-20  4.100.000 98/03/25

 
198it2124
ارائه مطلب با POWER POINT 
 20 چهارشنبه
16-20

1.350.000

98/03/29
آشنايي با Windows
198it2128
بانک اطلاعاتی ACCESS
 30
شنبه - دوشنبه
17-20

2.500.000

98/03/25

آشنايي با Windows
198it2198
 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد B
100   

 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

8-12

7.1000.000

98/03/25
مهندس نجفی نسب
آشنايي با Windows
 198it2199 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) ICDL2 كد A
پنج شنبه و
جمعه
14-20
8-14
 98/03/30 مهندس شرفی
198it2197
 ابزارهای کاربردی ویندوز(UTILITY) 30  یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.750.000

98/03/26
مهندس شرفی
آشنايي با Windows

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir