دوره های عمران

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره

استاد

 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it2245

طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش Safe , Etabs (دفترچه محاسبات) کد A

130
پنج شنبه
14-20

18.000.000

98/04/06
مهندس یوسفی مقدم
ثبت نام آنلاین 
 198it3245  طراحی و محاسبات سازه های ساختمانی با آموزش Safe, Etabs (دفترچه محاسبات)
پنج شنبه
 8-14  98/05/03  
 198it3248

تهيه دفترچه محاسبات سازه هاي صنعتي همراه با آموزش safe,sap (دفترچه محاسبات)

 90 چهارشنبه و
جمعه
17-20
14-18
12.500.000 98/05/02

 198it3249

تحلیل دینامیکی سازه با Etabs, Sap

30 شنبه - دوشنبه 17-20 5.500.000 98/05/05
 198it3250 مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure با محوریت BIM
40
پنجشنبه 
8-14
8.000.000
98/05/03

 198it3255  متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت با نرم افزار تدبير 
 80
پنجشنبه و
جمعه
14-20
14-18

11.000.000

98/05/03

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir