دوره های مکانیک (جامدات، سیالات)

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
198it5281 مدل سازی و تحلیل با Solid Works (مقدماتی) 
30
یکشنبه- سه شنبه
17-20 4.300.000 98/07/28
مهندس چپردار
ثبت آنلاین
 198it5283  تحليل و آناليز  با نرم افزار ABAQUS  30 شنبه- دوشنبه 17-20

5.500.000

98/07/29
198it5285

تحليل و آناليز  با نرم افزار ANSYS (مقدماتی)

30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

4.550.000

98/07/28
 198it5287

نرم افزار Catia-Level1 مدلسازی جامد

40
پنجشنبه
8-14
6.200.000 98/08/02

 198it5288 نرم افزار Catia-Level1 مدلسازی سطوح
50 چهارشنبه
14-20 6.900.000 98/08/01
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir