کنترل پروژه با MS PROJECT پیشرفته

مقدمه:

بی شک مهم ترین کارویژه نرم افزارMSP  بعنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در بحث مدیریت، با بالاترین تعداد کاربر در سطح جهان، پاسخگویی به استراتژیک ترین سوالات در چرخه حیات یک پروژه است. پاسخگویی به سوالاتی که متعاقب آنها راهبردی ترین تصمیمات گرفته می شود. تصمیماتی که بطور حتم، جزو شرح وظایف دست اندرکاران، در تمامی باکسهای سطوح سازمانی یک پروژه است. سطوحی که عرصه آن از گروه های اجرایی، سرپرستان و مدیران پروژه تا به مدیران ارشد سازمان و کارفرمای آن کشیده می شود. واضح است که هر کدام از این افراد در گستره موضوع مدیریت پروژه، بدنبال رفع نیازمندی ها با قابلیت و امکانات همتراز کاری در سطح تصمیم گیریهای خود باشند. همین امر، ضرورت تشکیل دوره مایکروسافت پروجکت پیشرفته بحساب می آید. 

بدین منظور تدوین کننده دوره، برای ابتر نماندن آموزش این نرم افزار، که از سال 2010 میلادی، با افزایش قابلیتهای گرافیکی و محاسباتی، همچون دیگر نرم افزارهای خانواده مایکروسافت، بسیار گسترده تر از نسخه های پیشین خود شده است، مصرّ به طراحی دوره ای با عنوان تکمیلیِ مایکروسافت پروجکت پیشرفته شده، تا بدین خواسته ها در سطحی بالاتر از گروههای اجرایی و سرپرستان و البته متناسب با مدیران میانی و ارشد سازمانها، در خانواده جهاد راه حلی ارائه شود و با تکمیل پکیج آموزشی نرم افزارهای خانواده مایکروسافت، از مقدماتی تا پیشرفته، این بخش از بازار را برای خود محفوظ نگاه بدارد

اهداف:

- آموزش تمامی قابلتیهای نرم افزار MSP در نسخه های 2013 و 2016 ، دستورات، گزینه ها، امکانات و دکمه هایی که امکان آموزش آنها در دوره MSP 30 ساعته میسر نیست همچون:

         + زمانبندی با قابلیت Manually Scheduled

+ آموزش بودجه بندی و کنترل هزینه ادواری در یک پروژه، کاربرد نماهای Resource Usage, Task Usage

+ تخصیص نرخ های چندگانه به یک منبع – تخصیص نرخ های متفاوت در زمانهای مختلف به یک منبع

+ آموزش قابلیت Effort Driven Schedule یا زمانبندی بر اساس مقدار کار متغیر

+ آموزش تکنیک ارزش کسب شده Earn Value و المانهای BCWS – BCWP - ACWP

+ فرمول نویسی در نرم افزار و ...

- بالا بردن اعتماد به نفس دانش پذیران در عرصه رقابت بهنگام استخدام و یا کار، با آموزش هر آنچه که در نرم افزار MSP وجود دارد.

- حفظ این گستره از بازار هدف، دانش پذیرانی که بدلیل نبود این دوره از خانواده مایکروسافت به مؤسسات آموزشی متفرقه مراجعه می کنند

.- تکمیل لیست دوره های مایکروسافت از مقدماتی تا پیشرفته در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران  تکمیل پکیج آموزشی مایکروسافت در خانواده جهاد و توسعه مرکز


شرايط پذيرش:

توانايي هاي فراگيران در پايان دوره:


 »» سرفصل دوره کنترل پروژه با MS PROJECT پیشرفته

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir