کنترل پروژه با MS PROJECT پیشرفته

مقدمه:

بی شک مهم ترین کارویژه نرم افزارMSP  بعنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در بحث مدیریت، با بالاترین تعداد کاربر در سطح جهان، پاسخگویی به استراتژیک ترین سوالات در چرخه حیات یک پروژه است. پاسخگویی به سوالاتی که متعاقب آنها راهبردی ترین تصمیمات گرفته می شود. تصمیماتی که بطور حتم، جزو شرح وظایف دست اندرکاران، در تمامی باکسهای سطوح سازمانی یک پروژه است. سطوحی که عرصه آن از گروه های اجرایی، سرپرستان و مدیران پروژه تا به مدیران ارشد سازمان و کارفرمای آن کشیده می شود. واضح است که هر کدام از این افراد در گستره موضوع مدیریت پروژه، بدنبال رفع نیازمندی ها با قابلیت و امکانات همتراز کاری در سطح تصمیم گیریهای خود باشند. همین امر، ضرورت تشکیل دوره مایکروسافت پروجکت پیشرفته بحساب می آید. 

بدین منظور تدوین کننده دوره، برای ابتر نماندن آموزش این نرم افزار، که از سال 2010 میلادی، با افزایش قابلیتهای گرافیکی و محاسباتی، همچون دیگر نرم افزارهای خانواده مایکروسافت، بسیار گسترده تر از نسخه های پیشین خود شده است، مصرّ به طراحی دوره ای با عنوان تکمیلیِ مایکروسافت پروجکت پیشرفته شده، تا بدین خواسته ها در سطحی بالاتر از گروههای اجرایی و سرپرستان و البته متناسب با مدیران میانی و ارشد سازمانها، در خانواده جهاد راه حلی ارائه شود و با تکمیل پکیج آموزشی نرم افزارهای خانواده مایکروسافت، از مقدماتی تا پیشرفته، این بخش از بازار را برای خود محفوظ نگاه بدارد

اهداف:

- آموزش تمامی قابلتیهای نرم افزار MSP در نسخه های 2013 و 2016 ، دستورات، گزینه ها، امکانات و دکمه هایی که امکان آموزش آنها در دوره MSP 30 ساعته میسر نیست همچون:

         + زمانبندی با قابلیت Manually Scheduled

+ آموزش بودجه بندی و کنترل هزینه ادواری در یک پروژه، کاربرد نماهای Resource Usage, Task Usage

+ تخصیص نرخ های چندگانه به یک منبع – تخصیص نرخ های متفاوت در زمانهای مختلف به یک منبع

+ آموزش قابلیت Effort Driven Schedule یا زمانبندی بر اساس مقدار کار متغیر

+ آموزش تکنیک ارزش کسب شده Earn Value و المانهای BCWS – BCWP - ACWP

+ فرمول نویسی در نرم افزار و ...

- بالا بردن اعتماد به نفس دانش پذیران در عرصه رقابت بهنگام استخدام و یا کار، با آموزش هر آنچه که در نرم افزار MSP وجود دارد.

- حفظ این گستره از بازار هدف، دانش پذیرانی که بدلیل نبود این دوره از خانواده مایکروسافت به مؤسسات آموزشی متفرقه مراجعه می کنند

.- تکمیل لیست دوره های مایکروسافت از مقدماتی تا پیشرفته در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران  تکمیل پکیج آموزشی مایکروسافت در خانواده جهاد و توسعه مرکز


شرايط پذيرش:

توانايي هاي فراگيران در پايان دوره:


 »» سرفصل دوره کنترل پروژه با MS PROJECT پیشرفته


عنوان دوره: کنترل پروژه با MS PROJECT پیشرفته

نوع دوره: تخصصی

پيش نياز:

 

مدت (ساعت)

نظري
عملي جمع
12:00  18:00 30:00رديف

سرفصل و ريز محتوا

1
زمانبندی با مُد Manually Scheduled :
اپراتورِ برنامه ریز می تواند در نرم افزار از دو مُد خودکار و دستی برای زمانبندی بهره بگیرد. مُد خودکار و یا اتومات Auto Scheduled در دوره مقدماتی به دانش پذیران آموزش داده شده است .
بسته به میزان کنترلی که اپراتور علاقه مند است در زمانبندی داشته باشد می تواند از این دو مُد بهره بگیرد. در صورتی که اپراتور الزام به وارد کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان فعالیتها فارغ از روابط منطقی مابین آنها باشد می تواند از Manually Scheduled استفاده نماید. این مطلب سرفصل آموزشی دوره مایکروسافت پروجکت پیشرفته خواهد بود.
 2 کدنویسی با WBS -   گزینه Outline Number - Project Task Summary :

امکان دارد نام فعالیتی چندین بار در یک پروژه، تکرار شود. کدگذاری با ترکیبی از حروف و اعداد امکان منحصر بفرد کردن این فعالیت را فرآهم می آورد.

عملیات منحرص بفرد کردن فعالیتها با شماره گذاری در ابتدای فعالیت و تعیین سطوح آنها با تعداد با گزینه Outline Number امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که اپراتور بنا به هر دلیلی فعالیت خلاصه و یا نام رسمی برای پروژه نداشته باشد گزینه Project Task Summary می تواند جهت رول آپ کردن و خلاصه کردن مقادیر، یاری رسان باشد.
3
Recurring Task :
امکان ایجاد فعالیتهای تکرار پذیر همچون "بازرسی های ادواری" در تاریخ هایی با فواصل یکسان و با مدت زمان مشخص، جزء امکانات و قابلیتهای نرم افزار است. این دستور قابلیت خلق چندین فعالیت مشابه زمانبندی شده را در اندک زمان، فرآهم می نماید. 
 4 توزیع ادواری کار و منابع در نمای Resource Usage:
در این بخش امکان توزیع ادواری مقدار نفرروز منابع و متعاقب آن کار، در فاز برنامه ریزی و در کنار آن تخصیص منابع در فاز کنترل به جهت مقایسه به وجود خواهد آمد که اهرمی استراتژیک برای مدیران به جهت کنترل سرعت کاری گروههای اجرایی را میسر خواهد نمود. این نما مطمئناً به منظور ارائه راهکار جهت رفع انحرافات مفید خواهد بود.
 5 کاربرد نماهایResource Form Resource Graph :

Resource Form فرم نمایش دهنده مشخصات منابع تخصیصی یک فعالیت با امکان ویرایش این مشخصات

Resource Graph این نمودارمیله ای ، مقادیر منابع در جریان، هزینه و ... را با نمای نمودار میله ای نمایش می دهد. این نمودار بصورت شماتیک امکان بررسی و تحلیل منابع را برای اپراتور بصورت ادواری فرآهم می آورد.
6
Create New Calendar :
در دوره MSP مقدماتی به اپراتور آموزش داده شد تا بتواند تقویم استاندارد را بصورت دلخواه و برای پروژه مورد برنامه ریزی، طراحی و تنظیم نماید. در دوره پیشرفته قصد بر آن است تا اپراتور بتواند برای منابع با روزهای متفاوت کاری و غیرکاری، تقویمی متفاوت ایجاد نماید.
 7 Effort Driven Schedule :
زمانبندی بر اساس مقدار کار متغیر یا Effort Driven Schedule  قابلیتی از نرم افزار
  
MSP است که متناسب با نوع انتخاب فعالیت برای زمانبندی به اپراتور یاری می رساند.  این تکنیک، وابسته به ثابت بودن زمان، تعداد منبع و یا مقدار کار، برنامه ریزی پروژه را انجام می دهد. محاسبه مجدد مدت زمان با افزایش و یا کاهش منابع و توزیع مقدار کار از مواردی است که می توان با یاری گرفتن از این تکنیک، انجام داد.
8
توزیع ادواری هزینه در نمای Task Usage :
عملیات بودجه بندی پروژه در MSP   مقدماتی تدریس شده است. در دوره پیشرفته به دانش پذیران بودجه بندی ادواری در نمای  Task Usage آموزش داده می شود. در کنار بودجه بندی ادواری امکان مقایسه آنچه در یک دوره بصورت واقعی هزینه شده است نیز فرآهم می شود. 
9
 کاربرد نماهای Task Form, Task Sheet :

Task Form فرم نمایش دهنده مشخصات فعالیتهای پروژه با امکان ویرایش این مشخصات

Task Sheet نمایی از فعالیتهای پروژه، بدون نمای نمودار میله ای تنها با جدول داده ها
10
 Fixed Cost :
این گزینه، به منظور تخصیص هزینه های مستقل از منابع و بارگذاری این دست از هزینه ها بر روی فعالیت، نهایت پروژه، آموزش داده می شود. 
 11  Cost Variance, Work Variance :
میزان انحراف از هزینه و کار، بررسی و تحلیل آن در طول زمان اجرای فعالیتهای یک پروژه با این دو گزینه میسر خواهد بود. در دوره MSP  مقدماتی میزان انحرافات تاریخ شروع و پایان و مدت زمان آموزش داده شده است. در دوره پیشرفته انحراف هزینه و کار بعنوان داده های استراتژیک در امر تصمیم گیری مدیران، آموزش داده می شود.
 12 کاربرد تخصیص بیش از یک خط مبنا Baseline  و بررسی Slippage  :

در دوره MSP   مقدماتی، تخصیص یک خط مبنا و مقایسه آن با تاریخ های واقعی شروع و پایان و بررسی انحرافات زمان، آموزش داده شده است. در دوره پیشرفته، کاربرد تخصیص بیش از یک خط مبنا آموزش داده می شود. دانش پذیر تخصیص بیش از یک خط مبنا را در صورتی که برنامه ها دستخوش تغییرات پی در پی باشد فرا خواهد گرفت.

میزان لغزش زمان واقعی از برنامه نیز با گزینه Slippage تحلیل و بررسی خواهد شد.
 13  تکنیک  Earn Value :
این تکنیک جهت اندازه گیری عملکرد پروژه همچون محدوده، زمان و هزینه می باشد. با کمک این تکنیک دانش پذیر می تواند به سوال هایی از قبیل اینکه: آیا پروژه از برنامه زمانی جلو و یا عقب است و یا در حال حاضر بیشتر از بودجه مصوب پروژه خرج شده است یا کمتر و پیش بینی هزینه برای کارهای باقیمانده پروژه چقدر است، جواب دهد.
14  تخصیص نرخ های چندگانه به یک منبع - تخصیص نرخ های متفاوت در زمانهای مختلف به یک منبع :
در دوره MSP مقدماتی تخصیص یک نوع نرخ به منبع آموزش داده شده است. در دوره پیشرفته دانش پذیر قابلیت تخصیص نرخ های چندگانه به یک منبع را فرا خواهد گرفت. همینطور نرخ های متفاوت در زمانهای مختلف به یک منبع که می تواند به برنامه ریزی بهینه کمک نماید.
 15  معرفی گزینه Mark On Track :
این گزینه به منظور مارک کردن فعالیت در طول فاز اجرایی پروژه، تعبیه شده است.
16   فرمول نویسی Custom Fields :
فرمول نویسی از کاربردی ترین امکانات و قابلتیهای نرم افزار MSP است که زمان آموزش آن در دوره MSP مقدماتی پیش بینی نشده است. بدین ترتیب امکان آموزش آن در دوره پیشرفته دیده شده است. محاسبه میزان پیشرفت فیزیکی یک پروژه با توجه به پیشرفت فیزیکی تک تک فعالیتها از قابلیتهای فرمول نویسی خواهد بود.
 17

بکارگیری نمای  Timeline

نمای Timeline  امکانی است که از نسخه 2010 نرم افزار MSP به آن اضافه شده است. یکی از قابلیتهای این نما آنست که می توان نمودار زمانی فعالیتهای مختلف را باهم مقایسه و در کنار یکدیگر تحلیل نمود.

 18  Combination and Single view :
آشنایی و آموزش کاربرد با نماهای متفاوت در پنجره In- Built گروه View از منوی Task از سرفصلهای آموزشی دوره MSP مقدماتی است. در دوره پیشرفته ، طراحی نماهای ترکیبی جهت مقایسه داده ها با بهره گیری از این گزینه آورده شده است. 
 19  Constraints :
استقرار محدودیتهای زمانی در سه دسته انعطاف پذیر، نیمه انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر برای فعالیتهای یک پروژه به منظور بهینه سازی زمانبندی، از قابلیتهای این دستور است. آموزش این دستور در دوره پیشرفته دیده شده است.
 20  Work Contour  :
الگوهای توزیع کار در زمان با این گزینه امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که کاربر علاقه مند باشد از توزیعی بغیر از توزیع خطی Flat جهت توزیع مقدار کار در زمان استفاده نماید می تواند از الگوهای این دستور بهره بگیرد. آموزش این دستور در دوره پیشرفته در نظر گرفته شده است.
 21  Resource Availability :
در صورتی که کاربر خواهان سفارشی کردن در دسترس پذیری منبعی خاص باشد، می تواند از این دستور استفاده می کند. آموزش این دستور در دوره پیشرفته در نظر گرفته شده است.
 22  Status Date :
اگر کاربر خواهان تعریف و تعیین تاریخ وضعیت برای یک پروژه و محاسبه و تحلیل پروژه تا آن تاریخ باشد از این گزینه بهره می گیرد. چگونگی استقرا این تاریخ و تعیین Gridline این تاریخ در دوره MSP مقدماتی آموزش داده می شود. امکانات تکمیلی این دستور در دوره پیشرفته در نظر گرفته شده است.
 23  Custom Reports :
تعریف تعدادی از گزارشات و ترسیم نمودارهای میله ای و خطی تا آنجا که زمان در دوره MSP مقدماتی اجازه دهد، آموزش داده می شود. اما از آنجا که اکثریت دانش پذیران خواهان آشنایی با قابلیتهای بیشتر این دستور هستند، آموزش گزینه های تکمیلی این دستور در دوره پیشرفته دیده شده است. 
 24  Project Options Window :
تنظیمات پرونده ای، نمایشی، کلی و دستورات تکمیلی پروژه در این پنجره امکان پذیر خواهد بود. برخی از دستورات این پنجره در دوره مقدماتی ، آموزش داده می شود در کنار آن آموزش دستورات تکمیلی، در دوره پیشرفته دیده شده است.
 25  Task Information Window :
تمامی دستورات و گزینه های آموزش داده شده مرتبط با یک فعالیت از قبیل منابع، پیش نیازی ها، اعمال محدودیتها و ... در این پنجره جمع آوری شده است که بایستی در انتهای فصل یکپارچگی آن به دانش پذیران آموزش و ارائه شود.
 26  Project Information Window :
در دوره مقدماتی گزینه Project Statistics آموزش داده شده است. در دوره پیشرفته یکپارچگی تمامی دستورات و گزینه های فراگرفته شده مرتبط با یک پروژه از قبیل تاریخ شروع و تاریخ پایان و آمارهای مرتبط آموزش داده می شود.
 27  Resource Information Window :
تمامی دستورات و گزینه های آموزش داده شده مرتبط با یک منبع از قبیل هزینه و تاریخ در دسترس پذیری و ... در این پنجره جمع آوری شده است که بایستی در انتهای فصل به دانش پذیران معرفی و ارائه شود.
 28  Assignment Information Window :
تمامی دستورات و گزینه های آموزش داده شده مرتبط با یک تخصیص از قبیل نوع توزیع کار و برگه هزینه ... در این پنجره جمع آوری شده است که بایستی در انتهای فصل یکپارچگی این دست از داده ها به دانش پذیران آموزش، معرفی و ارائه شود.

 

 منبع درسی:

-جزوه مدرس دوره- آرش دانش مهر - 1396


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir