نفت، گاز، پتروشیمی 

 برنامه کلاسهای آموزشی - 97

نفت،گاز،پنروشیمی

عناوین دوره های آموزشی

  دوره کاربردی P&ID,PFD

HYSYS-(استاتیک و دینامیک)

طراحیPipe Lineبا Pipesys 

 طراحیPipe Lineبا PipePhase

طراحی Piping (تئوری Piping)

طراحی Piping با PDMS

طراحی مخازن با Tank Design 

   طراحی مخازن با PV Elite 

سرفصل دوره های آموزشی

  دوره کاربردی P&ID,PFD

HYSYS-(استاتیک و دینامیک)

طراحیPipe Lineبا Pipesys 

 طراحیPipe Lineبا PipePhase

طراحی Piping (تئوری Piping)

طراحی Piping با PDMS

طراحی مخازن با Tank Design 

   طراحی مخازن با PV Elite 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir