دوره های نفت، گاز، پتروشیمی 

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
 استاد  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 198it4291  دوره کاربردی ترسیم دیاگرام های P&ID, PFD
30
پنجشنبه
8-14

4.450.000

98/06/07ثبت نام آنلاین 
 198it4292  طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PVElite
 30 شنبه -دوشنبه
17-20

5.500.000

98/06/04
198it4293  دوره کاربردی طراحی Piping (تئوری Piping)
 30 پنجشنبه
14-20

4.550.000

98/06/07
 198it4294 طراحی Piping با نرم افزار PDMS
30
پنجشنبه
8-14
5.000.000 98/06/07
 198it4295 آشنایی با ساپورتها، اقلام و مواد مصرفی در Piping
30 پنجشنبه
8-14

5.000.000

98/06/07
 198it4298 شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS  (مقدماتي)
38 پنج شنبه  8-14

5.000.000

98/06/07
 198it4299 شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS  (پيشرفته)   28  جمعه   14-18  3.700.000  98/06/08

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir