دوره های نفت، گاز، پتروشیمی 

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
 استاد  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 197it2291  دوره کاربردی ترسیم دیاگرام های P&ID, PFD
30
پنجشنبه
8-14

3.450.000

97/03/24

ثبت نام آنلاین 
 197it2292  طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PVElite
 30 شنبه -دوشنبه
17-20

4.350.000

97/03/19

197it2293  دوره کاربردی طراحی Piping (تئوری Piping)
 30 پنجشنبه
14-20

3.630.000

97/03/24

 197it2294 طراحی Piping با نرم افزار PDMS
30
پنجشنبه
8-14
4.000.000 97/03/24

 197it2295 آشنایی با ساپورتها، اقلام و مواد مصرفی در Piping
30 پنجشنبه
8-14

4.000.000

97/03/24

 197it2296 آشنایی با اصول تحلیل تنش در Piping و آموزش نرم افزار CAESAR II
30 جمعه
8-14

4.000.000

97/03/25

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews