دوره های نقشه کشی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it1231
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)

30

یکشنبه-سه شنبه

17-20

1.980.000

96/2/3

 ثبت نام آنلاین

 
 
 
196it1232
پنجشنبه
8-14
96/2/7
مهندس حائری
 196it1233

 جمعه

 8-14 96/2/8

 
196it1234
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی) (فشرده)
  شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
9-12

1.980.000

96/2/2
 

196it1241

نقشه کشی با AUTOCAD (پیشرفته)

30

پنجشنبه
14-20

2.200.000

96/2/7
 مهندس حائری
 
196it1242
  جمعه
8-14
96/2/8
 مهندس عرفانیان
 
196it1191
 Revit Architecture
 40
جمعه
8-14

3.750.000

96/2/8
مهندس وحیدی
 
196it1195
مدل سازی در Rhino
40
یکشنبه -سه شنبه
16-20

3.520.000


 لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews