دوره های نقشه کشی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it5231
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)

30


 
یکشنبه-سه شنبه

17-20

1.980.000

96/07/16

 ثبت نام آنلاین

 
 
 
 196it5232 پنجشنبه
8-14
96/07/20
 مهندس حائری
196it5233
نقشه کشی با AUTOCAD مقدماتی(فشرده)
 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
14-19
96/07/22
 
196it5241

نقشه کشی با AUTOCAD (پیشرفته)

30

پنجشنبه
14-20

2.200.000

96/07/20
 مهندس حائری
 196it5242 جمعه
8-14
96/07/28
مهندس عرفانیان
 196it5191
 Revit Architecture
 40
یکشنبه - سه شنبه
17-20

3.750.000

مهندس وحیدی
 196it5192 جمعه
8-14
 96/07/21
196it5195 مدل سازی درمعماری با Rhino
40
جمعه
8-14

3.520.000 لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews