دوره های نقشه کشی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it6231
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)

30

یکشنبه-سه شنبه

17-20

1.980.000

96/09/05

 ثبت نام آنلاین

 
 
 
 196it6232 پنجشنبه
8-14
96/09/02
 مهندس حائری
196it6233
جمعه
8-14
96/09/10
 
196it6241

نقشه کشی با AUTOCAD (پیشرفته)

30

پنجشنبه
14-20

2.200.000

96/09/09
 مهندس حائری
 196it6242 یکشنبه- سه شنبه
17-20
 196it6191
 Revit Architecture
 40
جمعه
8-14

3.750.000

96/09/10
مهندس وحیدی
196it6195 مدل سازی درمعماری با Rhino
40
جمعه
8-14

3.520.000

96/09/17

 لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews