دوره های گرافیکی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
197it2171
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP 

301.900.000ثبت نام آنلاین 

 


 

 197it2172 یکشنبه وسه شنبه
17-20
97/03/22
 
 197it2173  پنج شنبه
8-14 97/03/31
 
 197it2176

 نرم افزارگرافیک کامپیوتری(PHOTOSHOP) پیشرفته

45

شنبه - دوشنبه
17-20

2.700.000

97/03/21
مهندس وحیدی 
 197it2177 نرم افزار گرافیک کامپیوتری  (photoshop ) پیشرفته
 45  یکشنبه - سه شنبه
14-17
2.700.000
97/03/22
مهندس ترابی 
197it2181
مدلسازي سه بعدي با 3D Max (مقدماتی- پیشرفته + Vray)

90

یکشنبه -سه شنبه
پنج شنبه
17-20
14-20

7.150.000

97/03/22

 197it2201

 گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 

 40 جمعه
8-14

3.150.000

97/03/25

 197it2205  صفحه آرایی با INDESIGN
 40 پنج شنیه
8-14
 3.400.000 97/03/24

197it2211

 نرم افزار طراحیCOREL DRAW 

 30 یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.200.000

97/03/21

197it2221
 تدوین فیلم با نرم افزار Premier
 45 پنجشنبه
14-20

4.900.000

97/03/31
 
 197it2225  جلوه های ویژه با نرم افزار After Effect (مقدماتی)
 30 جمعه
8-14

3.630.000

97/03/25

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews