دوره های گرافیکی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it6171
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP 

30

یکشنبه- سه شنبه
17-20

1.650.000

96/09/05

ثبت نام آنلاین 

 


 

196it6172
شنبه - دوشنبه
14-17
96/09/04
 196it6173 پنجشنبه
14-20
96/09/09
 
 196it6176

 نرم افزارگرافیک کامپیوتری(PHOTOSHOP) پیشرفته

45

پنجشنبه
8-14

2.470.000

96/09/09
مهندس وحیدی
 196it6177 یکشنبه- سه شنبه
14-17
96/09/05
 مهندس ترابی
 196it6178   شنبه - دوشنبه
17-20
 96/09/04 مهندس وحیدی
196it6181
مدلسازي سه بعدي با 3D Max (مقدماتی- پیشرفته + Vray)

60

شنبه - دوشنبه-چهارشنبه
16-20

6.500.000

96/09/04

 196it6201

 گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 

 40 پنجشنبه
14-20

2.850.000

96/09/09
مهندس شریفیان
 196it6205  صفحه آرایی با INDESIGN
 40 جمعه
8-14
 3.080.000  96/09/03

196it6211

 نرم افزار طراحیCOREL DRAW 

 30 پنجشنبه
14-20

1.650.000

96/09/09

196it6221
 تدوین فیلم با نرم افزار Premier
 45 پنجشنبه
14-20

4.450.000

 
 196it6225  جلوه های ویژه با نرم افزار After Effect (مقدماتی)
 30 جمعه
8-14

3.300.000

96/09/10

 196it6227  گرافیک بازیهای سه بعدی و گرافیکی
 50 یکشنبه - سه شنبه
11-15
 3.500.000

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews