مراحل ثبت نام
 

مراجعه به سایت www.jtit.ir

  انتخاب سامانه ثبت نام آنلاین reg.jtt.ir

انتخاب کارگروه مرکز آموزش فناوری اطلاعات 

انتخاب کلاس از لیست ارائه شده 

تکمیل مشخصات فردی

پرداخت شهریه توسط درگاه اینترنتی و تکمیل فرآیند ثبت نام

دریافت کد فراگیر از سامانه ثبت نام 

مراجعه به سایت جهت اطلاع از وضعیت کلاسها و شروع دوره

بارگذاری عکس جهت صدور کارت شناسائیاطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir