افزودن محتوا...

مركز حقوقي - قضايي

 

تشکیلجامعه دانش بنيان در كشور ، جامعه اي كه متكي بر دانش پيشرفته  و داراي سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي با تاكيد بر حفظ حقوق انسانها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي باشد، مستلزم ايجاد بسترها و ابزارهاي مناسبي است. از جمله مؤثر ترين ابزارها، جهت نيل به جامعه مذكور، آموزش و آماده سازي نيروي انساني كار آمد و توانا  است. همين امر باعث گرديده، رقابت در عصر حاضر، همه عرصه‌ها را در برگيرد و كسب علم و دانش و حركت در مسير توسعه شايستگي‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي از نقاط رقابتي فوق العاده مهم نيز بشمار آيد. مركز حقوقي –قضايي سازمان جهاد دانشگاهي تهران، نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با ارائه آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي مبتني بر شايستگي و مهارت‌هاي مشاغل حقوقي در قالب‌ها و مدل‌هاي آموزشي جديد بر اساس استانداردهاي نوين آموزشي، و با ياري اساتيد مجرب دانشگاهي و اجرايي با تجربه‌اي قريب 20 سال فعاليت آموزشي، هرساله آموزش‌هاي ذيل را براي دانشجویان حقوق، مشاوران حقوقی، وکلا، قضات، كارشناسان و مديران حقوقي سازمان‌هاي سراسر كشور برگزار مي‌نمايد.

1. دوره‌هاي بازآموزی وکلا، قضات، سردفتران و مشاوران حقوقی

2.  دوره‌هاي حقوقي ضمن خدمت كاركنان دولت با مجوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

3.دوره‌هاي تخصصي- كاربردي مبتني بر مهارت‌هاي حرفه‌اي مشاغل حقوقي ( طبق تقويم آموزشي )

4. دوره‌هاي تخصصي نظارت و  بازرسي (ويژه مديران و كارشناسان ادارات حراست و نظارت و بازرسي سازمان‌های دولتی)

5.سمینارهای حقوقی

6.وبینارهای حقوقی

7.  نشست های تخصصی

شايان ذكر است شوراي تخصصي اين مركز آمادگی خود را جهت تدوين نظام آموزشی، برنامه و طرح‌هاي آموزشي اختصاصي براي ادارات حقوقي سازمان‌ها  اعلام می دارد.