برنامه دوره های تخصصی حقوقی _ قضائی
ردیف عنوان درس

مدت(ساعت)

  روز برگزاری
 ساعت برگزاری
 تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهریه دوره (ریال)
 ثبت نام
1
 حقوق شرکت های تجاری 16  پنجشنبه
8-16 97/10/13 97/10/20 3.200.000  ثبت نام آنلاین
2
ابعاد حقوقی پیمان   16 پنج شنبه و جمعه
8-16 97/10/6 97/10/7 3.500.000
3
اصول گزارش نویسی در مراجع قضایی  12  پنجشنبه و جمعه
8-14 97/9/15 97/9/16 3.300.000
4
قوانین و مقررات ثبتی  24  دوشنبه و چهارشنبه
16-20 97/9/26 97/10/12 6.000.000
5
نحوه اجرای احکام مدنی  12  یکشنبه و سه شنبه
16-20 97/10/7 97/10/14 3.000.000
6
نحوه اجرای احکام کیفری   12 یکشنبه و سه شنبه  16-20 97/10/23 97/10/30 3.000.000
7
مدیریت دعاوی و اختلاف در قراردادها  12  سه شنبه و چهارشنبه  14-20 97/9/20 97/9/21 3.000.000
8
مهارت های حقوقی تنظیم قرارداد  12  سه شنبه و چهارشنبه
14-20 97/9/6 97/9/7 3.000.000
9
لایحه نویسی
8
پنجشنبه
8-16
97/8/23
 97/8/23 2.200.000
   
 10  قانون برگزاری مناقصه
16
پنجشنبه و جمعه
8-16
97/8/24
97/8/25
 3.500.000      
 11 آئین نگارش حقوقی
8
پنجشنبه
 8-16 97/9/8
97/9/8
2.200.000
       
 12 آشنایی با قانون تجارت
28
دو شنبه و چهارشنبه
 16-20 97/11/1
97/11/28
 5.600.000          

ثبت نام گروهي(بالاتر از  5 نفر) مشمول استفاده از 10 درصد تخفيف مي‌گردد. 

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651616-021