برنامه نشست هاي حقوقی  

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 روز ساعت
 1 دعوای متقابل  دکتر توکلی 4 یکشنبه 14-18 96/09/19 500/000 ثبت نام آنلاین 
 2 قرار اناطه دکتر بهرامی 4 چهارشنبه 14-18 96/09/29  500/000

ثبت نام گروهي(بالاتر از  5 نفر) مشمول استفاده از 10 درصد تخفيف مي‌گردد. 

تلفن تماس: 84650-021