برنامه تعيين سطح زبان انگليسي و غیرانگلیسی ترم زمستان 97

شروع ثبت‌نام دوره ها: دوشنبه 5 آذرماه شروع ترم: شنبه 8 دیماه

روز و ساعت تعيين سطح

زبان انگليسي

بزرگسالان و نوجوانان(13 تا 16 سال)

از 97/9/5 الی 97/10/5
(شنبه الی چهارشنبه) از ساعت 11 الی 14

-----------------------------------------------------

پنجشنبه 97/9/22 از ساعت 9 الی 11

پنجشنبه 97/9/29 از ساعت 9 الی 11

کودکان (7 تا 12 سال)

پنجشنبه 97/9/22 از ساعت 9 الی 11

پنجشنبه 97/9/29 از ساعت 9 الی 11

زبان های غیرانگلیسی
فرانسه
چهارشنبه 97/9/21 از ساعت 17 الی 19
 آلمانی پنجشنبه 97/9/22 از ساعت 16:30 الی 18:30
 روسی پنجشنبه 97/9/29 از ساعت 17:30 الی 19

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir