تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (TTC)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
 TTCكودكان و نوجوانان

 
   ثبت نام آنلاین
"دوره مذكور در صورت درخواست و به حد نصاب رسيدن برگزار خواهد شد." 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir