تربیت مدرس زبان انگلیسی(TTC)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 TTC  40
M
دوشنبه ها
12:30-16:15
4.400.000
دکتر مسگرشهر
رشتچی
2 TTC
 40 N
جمعه ها
13:15-17 4.400.000
 دکتر مسگرشهر
رشتچی
 ثبت نام آنلاين
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه  98/7/10
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir