نمایشنامه انگلیسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1

دوره نمایشنامه انگلیسی

40
M
_
_

_
_
ثبت نام آنلاین
"دوره مذکور در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد"
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir