گرامر

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 گرامر Top Notch
 40  M  دوشنبه ها
16:30-20:15
 3.700.000 خانم عربشاهی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
شروع دوره(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir