هدف دوره

 هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان ترکی استانبولي (گفتار، شنيدار، نوشتار و خواندن) با تأكيد ويژه بر آموزش مكالمه این زبان است.

   محتوا و سرفصل دوره آموزشی

این دوره شامل 12ترم 40 ساعته است و بر دوره زبان ترکی استانبولی شامل 360 ساعت آموزشی است که طی 9 ترم 10 هفته ای و با استفاده از مجموعه آموزشی HİT İT به ترتیب جدول زیر برگزار می‌گردد.

.ABBR LEVEL

TEXTBOOK

TERM

 Y3

YÜKSEK 3

HİT İT 3: ÜNİTE 9 – 12 (Studio d B1)

9

 Y2

YÜKSEK 2

HİT İT 3: ÜNİTE 5 – 8 (Studio d B1)

8

 Y1

YÜKSEK 1

HİT İT 3: ÜNİTE 1 – 4 (Studio d B1)

7

 O3

ORTA 3

HİT İT 2: ÜNİTE 9 – 12

6

 O2

ORTA 2

HİTİT 2: ÜNİTE 5 – 8

5

 O1

ORTA – 1

HİT İT 2: ÜNİTE 1 – 4

4

 T3

TEMEL – 3

HİT İT 1: ÜNİTE 9 – 12

3

 T2

TEMEL 2

HİT İT 1: ÜNİTE 5 – 8

2

 T1

TEMEL 1

HİT İT 1: ÜNİTE 1 – 4

1

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir