آمادگی آزمون CAE

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 CAE1
 40 M دوشنبه ها
16:30-20:15
3.700.000
 دکتر مسگرشهر
رشتچی
ثبت نام آنلاین
 2 CAE2
 40 M پنجشنبه ها
8:15-12
3.700.000 دکتر مسگرشهر
رشتچی
3
 CAE3  40  M پنجشنبه ها
16:30-20:15
3.700.000 دکتر مسگرشهر
 رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir